Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie niveau A


Het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijk en mobiele bouwplaatsen verplicht het aanstellen van een veiligheidscoördinator tijdens de ontwerpfase en verwezenlijkingsfase op bouwplaatsen waar minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens werken uitvoeren.

Ook wanneer er één hoofdaannemer de werken uitvoert met verschillende onderaannemers, dient een veiligheidscoördinator aangesteld te worden.


Enersafe Consult staat in voor de veiligheidscoördinatie van Uw bouwproject tijdens de:

Ontwerpfase:

  • Opmaak Veiligheids-, gezondheids- en milieuplan (VGM plan)
  • Advies verlenen tijdens het ontwerp van het bouwwerk inzake veiligheid en gezondheid


Verwezenlijkingsfase:

  • Werfcontroles op geregelde tijdstippen
  • Deelname aan werfvergaderingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu
  • Aanvullen van het coördinatiedagboek
  • Opstellen van het postinterventie dossier (PID).

Enersafe Consult

Contact Info

0495 63 15 38

enersafe.consult@gmail.com

Lammeken 24 - 9160 Lokeren