Overige diensten

Overige diensten


Plaatsbeschrijvingen


Voor de start van bouwwerken of afbraakwerken is het steeds aangeraden om een plaatsbeschrijving te laten opmaken van de naburige panden. Op die manier kunnen discussies worden vermeden voor beide partijen bij latere problemen.

Enersafe Consult kan voor U deze plaatsbeschrijvingen opmaken op een zeer professionele en objectieve manier.


Enersafe Consult kan voor U eveneens volgende diensten aanbieden. Hiervoor werken we samen met een zeer betrouwbare en correcte firma die onze dossiers steeds met de juiste zorg behandelt:


Ventilatieverslaggeving


Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 is er de verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.


Voor de start van de werken maakt de ventilatieverslaggever een ventilatievoorontwerp op. Dit ontwerp vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en alle componenten en hun impact.

Het voorontwerp wordt door de ventilatieverslaggever ingediend op de databank van de kwaliteitsorganisatie (SKH, BCCA of dergelijke).


Enersafe Consult neemt als EPB verslaggever de verwijzingen naar de conformiteit van het voorontwerp over in de startverklaring. 


Na de ingebruikname of aan het einde van de werken wordt aan de ventilatieverslaggever gevraagd om een ventilatieprestatieverslag op te maken. Hiervoor komt deze alle kenmerken van het ventilatiesysteem ter plaatse bepalen, debieten en doorstroomopeningen worden gemeten en al deze informatie wordt opgenomen in het ventilatieprestatieverslag. Dit verslag wordt opgeladen op de databank van de kwaliteitsorganisatie.


Als EPB verslaggever dient Enersafe Consult de waarden uit dit ventilatieprestatieverslag over te nemen in de EPB eindaangifte;


Luchtdichtheidsmeting


Wind, verwarming en ventilatie veroorzaken een drukverschil tussen binnen en buiten. Zo dringt via kieren en spleten koude lucht binnen en ontsnapt warme lucht. Dat kan zowel tocht als condensatie creƫren, en op zijn beurt schimmelvorming. Door luchtdicht te bouwen vermijdt u spleten en kieren en dus ook deze problemen. Daarnaast zorgt een goede luchtdichtheid van de gebouwschil voor een lager E-peil.


De EPB regelgeving legt geen verplichtingen op voor de luchtdichtheid van een gebouw. Een meting kan echter zeer nuttig zijn om een bepaald E peil te behalen waardoor bv. premies kunnen worden verkregen. Enersafe Consult

Contact Info

0495 63 15 38

enersafe.consult@gmail.com

Lammeken 24 - 9160 Lokeren