EPB verslaggeving

EPB verslaggeving


Sinds 1 januari 2006 is het verplicht om een EPB verslaggever aan te stellen voor elk verwarmd gebouw dat gebouwd of verbouwd wordt.


De verslaggever maakt een voorstudie van het gebouw en geeft advies om te kunnen voldoen aan de (strenge) opgelegde eisen van de Overheid. Minstens acht dagen voor de start van de werken, dient de verslaggever de startverklaring in bij de Overheid.


Tijdens de bouwwerken staat de verslaggever in voor advisering van de bouwheer, architect en aannemer(s) betreffende de energieprestaties van het gebouw. Dit kan gaan van advisering inzake isolatiematerialen, isolatiediktes, keuzes van technieken, … Op die manier wordt regelmatig een aangepaste studie gemaakt.


Aan het einde van de bouwwerken verzamelt de verslaggever alle nodige informatie voor het indienen van de eindaangifte bij de Overheid. Dit is een wisselwerking tussen bouwheer, architect, aannemer(s) en verslaggever om op een snelle manier aan alle nodige gegevens te geraken.


De eindaangifte dient binnen de twaalf maanden na de ingebruikname van het gebouw ingediend te worden, voor verbouwing is dit binnen de vijf jaar na het verlenen van de bouwvergunning.

.
Na het indienen van deze eindaangifte, wordt het energieprestatiecertificaat van het gebouw gegenereerd en afgeleverd aan de bouwheer.


Sinds 1 januari 2015 heeft het Vlaams Energie Agentschap de term "Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)" in het leven geroepen.


De ingrijpende energetische renovatie (IER) is een renovatie waarbij:


  • voorwaarde 1: minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én
  • voorwaarde 2: de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.


Voldoet uw project aan de definitie van een IER? Dan moet u bovenop de eisen bij een gewone renovatie, ook voldoen aan een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en een volledig ventilatiesysteem plaatsen.


Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 is er de verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Hierover meer informatie bij onze overige diensten.Enersafe Consult

Contact Info

0495 63 15 38

enersafe.consult@gmail.com

Lammeken 24 - 9160 Lokeren